Konsultacje psychologiczne dla rodziców

Wychowywanie dzieci to wyzwanie, w którym oprócz satysfakcji z towarzyszenia w rozwoju dziecka jest wiele chwil niepewności i niepokoju.

Konsultacje z psychologiem mogą pomóc w zrozumieniu zachowania dziecka, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi oraz poznaniu metod wspierania rozwoju dziecka.

Psycholog podczas konsultacji diagnozuje problem i przedstawia rodzicom swoje rozumienie opisywanych trudności. Następnie omawia techniki wychowawcze dotyczące danej sytuacji oraz metody wspierania dziecka. Psycholog wraz z rodzicami ustala strategię wprowadzania zmian.

Z pomocy psychologa warto skorzystać, gdy:

  • nie jesteś pewien jakie metody wychowawcze zastosować wobec dziecka

  • pojawiają się problemy w relacji między rozdzicem a dzieckiem lub między rodzeństwem

  • dziecko ma problemy w szkole

  • dziecko jest drażliwe lub wycofane, apatyczne

  • chcesz pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami tj. problemy w szkole, rozwód, adaptacja w nowym środowisku itp.

Cena: 180zł / 60min