O mnie

Agnieszka Wojnar-Jadczyszyn Psycholog, psychoterapeuta

Agnieszka Wojnar-Jadczyszyn, psycholog i psychoterapeuta

Edukacja

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (nr 740) w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) zgodnie ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: psychologia kliniczna i neuropsychologia oraz 4-letnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie. Pogłębiając swoją wiedzę uczestniczę również w szkoleniach z Terapii Schematu oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), które integrują różne podejścia terapeutyczne. 

Doświadczenie

Doświadczenie zdobyłam w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w Warszawie, w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie, pracując również z dziećmi i młodzieżą w Centrum Psychologiczno - Medycznym MABOR, Szkole Podstawowej i w Domu Dziecka. Obecnie współpracuję z  Poradnią "Dobra Przestrzeń - psychoterapia, ruch i rozwój" w Warszawie (spotkania online) oraz prowadzę gabinet w Rzeszowie.

Jak pracuję?

Prowadzę terapię osób dorosłych i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców pomagając rozwijać kompetencje wychowawcze. W swojej pracy wykorzystuję metody terapii poznawczo-behawioralnej, terapii schematu oraz akceptacji i zaangażowania. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Traktuję pracę terapeutyczną jako drogę do poprawy jakości życia. Stosuję przede wszystkim życzliwe i pełne szacunku podejście wobec każdej osoby, pomagając pacjentowi w procesie zmiany.

Dyplomy i certyfikaty

Skontaktuj się ze mną i zapisz się na wizytę