Psychoterapia indywidualna / konsultacja

Terapia indywidualna to jedna z najskuteczniejszych form pomocy psychologicznej. Psychoterapia opiera się na  współpracy pomiędzy terapeutą i pacjentem/klientem w dążeniu do ustalonego celu (np. poprawy funkcjonowania, radzenia sobie z trudnościami, zrozumieniem siebie i źródeł danego zachowania, by móc je zmienić). Psychoterapeuta stosuje naukowo sprawdzone metody terapeutyczne w procesie zmiany. Postępuje zgodnie z etyką zawodową – podczas terapii pacjent ma gwarancję dyskrecji, pełnej anonimowości i bezpieczeństwa. 

Sesje terapii indywidualnej to regularne spotkania, zazwyczaj raz w tygodniu. Czas trwania całej psychoterapii jest uzależniony od ustalonych celów i złożoności zagadnień, nad którymi klient i terapeuta pracują. Zazwyczaj  2-3 pierwsze spotkania mają charakter diagnostyczny, czyli służą poznaniu sytuacji życiowej klienta oraz jego oczekiwań. Te sesje kończą się wspólnym zdefiniowaniem celów terapii i ustaleniem zasad współpracy.

Cena: 180zł / 50min