Niska samoocena

Osoby z niskim poczuciem własnej wartości mają zazwyczaj bardzo dużo negatywnych przekonań na własny temat. Przekonania te mogą obejmować różne obszary: pracę, inteligencję, umiejętności społeczne, wygląd itp. Osoba mająca niską samoocenę jest nadmiernie krytyczna i wymagająca wobec siebie, ma tendencję do uogólniania: „Jestem do niczego”, „Nic nie potrafię”, „Jestem beznadziejny” itp. Często porównuje się do innych i uzależnia swoją wartość od ich oceny. Poczucie małej wartości tkwi głęboko w człowieku i potrafi zniekształcić związki i relacje międzyludzkie. Niska wiara w siebie sprawia, że człowiek rezygnuje z podejmowania różnych zadań niedoceniając swoich umiejętności. Poczucie małej wartości wpływa na obniżenie jakości życia.