Problemy z emocjami

Wszyscy doświadczamy różnego rodzaju emocji i próbujemy sobie z nimi radzić. Czasami nasze trudności wynikają z tego, że nikt nam nie pokazał jak możemy konstruktywnie wyrażać emocje. W wyniku różnych doświadczeń nabywamy przekonania na temat emocji i np. jesteśmy przekonani, że należy je tłumić (bo wyrażanie ich jest oznaką słabości lub wiąże się z krytyką). Możemy też działać wręcz przeciwnie, w każdej sytuacji stresującej impulsywnie wyrażając swoje emocje. Podczas psychoterapii można pracować nad regulacją emocji (identyfikacja i rozumienie swoich emocji oraz rozwijanie przystosowawczych strategii radzenia sobie).