Stres

Stres to reakcja organizmu na różnego rodzaju doświadczenia i zdarzenia, najczęściej o charakterze nieprzyjemnym. Stres może działać mobilizująco (eustres) lub deprymująco (dystres). Przedłużający się bądź wyjątkowo silny stres o charakterze negatywnym (demobilizujący) wpływa na pogorszenie funkcjonowania organizmu i zdrowia człowieka.