Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

tzw. obsesje i czynności przymusowe (kompulsje), które mają służyć zmniejszeniu napięcia wywołanego przez natrętną myśl. Zachowania kompulsywne to powtarzające się zachowania, które mogą mieć postać rytuałów, należą do nich np.: mycie rąk, porządkowanie, układanie przedmiotów, powtarzanie określonych słów, liczenie w myślach.