Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości to utrwalone wzorce postępowania, nawiązywania relacji oraz funkcjonowania w społeczeństwie. Wzorce te utrudniają jednostce życie rodzinne, społeczne i zawodowe.

Wzorzec funkcjonowania danej osoby jest zależny od rodzaju zaburzenia osobowości, przykładowe cechy to: wrażliwość na krytykę, strach przed odrzuceniem, skrupulatność, koncentracja na wyglądzie, zaniedbywanie swoich potrzeb na rzecz innych, impulsywność dlatego stają się problematyczne dla danej osoby i jej otoczenia. Charakterystyczne dla zaburzeń osobowości jest to, że sposób przeżywania emocji, zachowania, funkcjonowania i nawiązywania relacji jest zawsze bardzo podobny, a co za tym idzie często nieadekwatny do sytuacji.

Wzorce osobowościowe są podatne na zmianę pod wpływem adekwatnej psychoterapii.