Zespół Stresu Pourazowego (PTSD)

Zespół ten powstaje w wyniku reakcji na skrajnie stresujące wydarzenie (traumę), które przekracza zdolności danej osoby do radzenia sobie i adaptacji. Takim wydarzeniem może być np. poważny wypadek, bycie świadkiem czyjejś gwałtownej śmierci, doświadczenie napaści. Typowe objawy PTSD obejmują epizody powtarzającego się przeżywania urazu na nowo w natrętnych wspomnieniach lub snach, którym może towarzyszyć poczucie "odrętwienia", dążenie do odizolowania sie od ludzi, unikanie działań i sytuacji które w jakkolwiek sposób przypominają traumatyczne zdarzenie.