Depresja i obniżony nastrój

Depresja to coraz większy problem. Jest w czołówce najczęściej występujących chorób na świecie według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Depresja to stan, który pojawia się niespostrzeżenie i powoli. Objawy depresji: obniżony nastrój (poczucie smutku i przygnębienia), utrata zainteresowania działaniami, które do tej pory sprawiały przyjemność (zobojętnienie emocjonalne), zmniejszenie energii (większa męczliwość), zaburzenia snu, myśli samobójcze, problemy z pamięcią i koncentracją, obniżona samoocena i mała wiara w siebie, poczucie winy (nadmierne i zwykle nieuzasadnione), spowolnienie psychoruchowe (rzadziej pobudzenie), zmiany łaknienia i masy ciała (częstsze zmniejszenie apetytu niż zwiększenie).

Depresja to nie tylko problem osób dorosłych. Coraz częściej dotyka także dzieci i młodzieży. U nich najczęściej pierwszym objawem jest łatwe irytowanie się, wpadanie w złość, wrogość oraz odgradzanie się od rodziny i rówieśników.